Polityka prywatności

Polityka prywatności i Polityka cookies

 

      I. Wprowadzenie

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Florentyna Sp. z o.o. z siedzibą Korzkwy 31, 63-300 Pleszew.
 2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) oraz regulacji krajowych regulujących obszar ochrony danych osobowych.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celach, dla jakich zostały podane lub zebrane, oraz na zasadach uregulowanych w RODO i innych obowiązujących przepisach prawa.
 4. Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za zgodą lub na życzenie osoby zainteresowanej lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności na wniosek właściwych i uprawnionych organów państwowych.
 5. Niniejsza Polityka odnosi się wyłącznie do celów przetwarzania danych osobowych zgodnych z celami tej witryny internetowej.

     

      II. Zakres, sposoby, cele, podstawy prawne, okresy przetwarzania i przysługujące prawa

 

       Formularz kontaktowy

 1.  Nasza strona internetowa oferuje Państwu możliwość nawiązania z nami kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego. W tym przypadku konieczne jest, aby przekazali nam Państwo swoje dane osobowe umożliwiające udzielenie odpowiedzi. Dane te są każdorazowo przetwarzane tylko w celu, dla którego zostały udostępnione i za Państwa wyraźną zgodą, która jest jednoznaczna z wysłaniem formularza (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 2. W tym przypadku Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać wyłącznie przez okres i w celu zapewnienia udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Wyjaśniamy, iż w dowolnym momencie zgoda może zostać przez Państwa odwołana, co jednocześnie uniemożliwi dalszą korespondencję. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 3. W tym przypadku przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, w przypadku uznania, iż dane przetwarzamy niezgodnie z przepisami RODO ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

     

      III. Odbiorcy danych

 

 1. Deklarujemy, iż korzystamy jedynie z usług podmiotów dających gwarancje bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. Powierzenie danych osobowych innym podmiotom dla realizacji naszych celów odbywa się każdorazowo w oparciu o umowy powierzenia bądź inne instrumenty prawne zawierające zapisy na temat wymaganych przez nas środków ochrony, zapewniających poufność, integralność i dostępność przekazanych danych.
 2. Możemy przekazywać Państwa dane osobowe firmom lub innym, godnym zaufania partnerom biznesowym, którzy świadczą nam usługi wsparcia technicznego systemów IT, usługi prawne, windykacyjne, kurierskie.
 3. Ponadto, Państwa dane osobowe będziemy przekazywać instytucjom, organom, urzędom, w każdym przypadku, gdy będziemy zobligowani do tego na podstawie przepisów prawa.
 4. Nie przetwarzamy danych osobowych poza obszarem EOG.

 

      IV. Punkt kontaktowy

 

 1. Skorzystanie z przysługujących Pani/Panu praw, zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych bądź złożenie zapytań w zakresie przetwarzania przez nas danych osobowych jest możliwe poprzez kontakt e-mail:    rodo@florentyna.com.pl, bądź listowny na adres Florentyna Sp. z o. o Korzkwy 31 63-300 Pleszew (korespondencję prosimy kierować z dopiskiem „RODO”).

 

      V. Zmiany niniejszej polityki

 

 1. Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na zmiany funkcjonalności witryny internetowej, zmiany przepisów prawa w obszarze ochrony danych osobowych, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w tym obszarze, a w innych uzasadnionych przypadkach.

 

 

Polityka plików cookies

 

 1. Administrator stosuje mechanizm plików „cookies” (niewielkie pliki tekstowe), które podczas korzystania ze stron internetowych Systemu zamówień zapisywane są przez serwer Administratora na dysku twardym urządzenia końcowego użytkownika strony internetowej Administratora (zwanego dalej użytkownikiem) na potrzeby uproszczenia i przyspieszenia działania strony internetowej Administratora np. poprzez zapamiętanie poprzednio otwartych tekstów i szybsze ich ponowne wczytywanie. Pliki „cookies” są nieszkodliwe dla komputera, jak również dla użytkownika i jego danych. Każdy użytkownik może je włączyć lub wyłączyć w ustawieniach własnej przeglądarki.
 2. Zamieszczenie plików cookies następuje za zgodą użytkownika.
 3. Administrator może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP) użytkownika.
 4. Użytkownik może wyrazić zgodę na przechowywanie przez Administratora na jego komputerze plików cookies.
 5. Pliki cookies nie gromadzą danych osobowych, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez użytkownika.
 6. W ramach strony internetowej Administratora stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi i są one przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia strony www Administratora bądź wyłączenia oprogramowania przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 7. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem jednak możliwości identyfikacji użytkownika;b. możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie systemu, dzięki czemu użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać wymaganych danych;c. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika oraz określenia jego profilu w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 8. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (danej przeglądarki internetowej). Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

Mozilla Firefox
Internet Explorer
Google Chrome
Safari

 Administrator informuje, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić poprawne korzystanie ze strony www Administratora.