Współadministratorzy

Dla zapewnienia kandydatom do pracy większej skuteczności zatrudnienia Florentyna Sp. z o.o. z siedzibą w Korzkwach oraz podmioty współpracujące powiązane ze sobą osobowo, a w niektórych przypadkach również kapitałowo i organizacyjnie w drodze umowy o współadministrowanie wspólnie ustaliły cele i środki przetwarzania danych osobowych pozyskanych w ramach procesu rekrutacyjnego.

W konsekwencji Twoje dokumenty aplikacyjne będą wykorzystywane w procesach rekrutacyjnych wszystkich Współadministratorów. Na mocy umowy zawartej pomiędzy niżej wymienionymi podmiotami, każda ze spółek, zwana dalej Współadministratorem, ma takie ustalone obowiązki i uprawnienia względem przetwarzanych danych osobowych.

Za wykonanie obowiązku informacyjnego jest odpowiedzialna Florentyna Sp. z o.o.. W konsekwencji, niezależnie od podmiotu, do którego kandydat do pracy złożył dokumenty aplikacyjne otrzyma szczegółową informację na temat sposobów, celów i terminów przetwarzania jego danych osobowych.

Każdy ze Współadministratorów ponosi solidarną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia w procesie przetwarzania danych. oraz jest odpowiedzialny za realizację przysługujących mu praw.
W celu skorzystania z przysługujących Tobie praw bądź zgłoszenia naruszenia ochrony Twoich danych osobowych udostępniamy jeden punkt kontaktowy, z którym zapewniamy kontakt pod adresem e-mail: rodo@florentyna.com.pl oraz tradycyjnie wykorzystując nasz adres korespondencyjny: (prosimy o kierowanie korespondencji z dopiskiem „RODO”).

Współadministratorzy:

 1. Florentyna Sp. z o. o., Korzkwy 31, 63-300 Pleszew,
 2. Administracja Budynków DOM spółka cywilna, Mariusz Matecki, Jarosław Matecki, Iwona Matecka, Aleksandra Matecka z siedzibą w Pleszewie, ul. Kaliska 21, 63-300 Pleszew,
 3. MARPOL Mariusz Matecki z siedzibą w Pleszewie, ul. Kaliska 21, 63-300 Pleszew,
 4. JARPOL Jarosław Matecki, z siedzibą w Pleszewie, ul. Kaliska 21, 63-300 Pleszew,
 5. FIL-MAT Filip Matecki z siedzibą w Pleszewie, ul. Kaliska 21/4, 63-300 Pleszew,
 6. HOME TEXTIL S.A., Korzkwy 31, 63-300 Pleszew,
 7. ZTPL Sp. z o.o. z siedzibą w Pleszewie, ul. Kazimierza Wielkiego 6, 63-300 Pleszew,
 8. Matecki i Spółka Zarządzanie Aktywami Sp. z o.o. z siedzibą w Pleszewie, ul. Kazimierza Wielkiego 6, 63-300 Pleszew,
 9. White-House Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Plac Wolności 18, 61-739 Poznań,
 10. MM Holding Sp. z o.o., Korzkwy 31, 63-300 Pleszew,
 11. Florentyna CZ s.r.o. z siedzibą w Pradze, Praha 9, Na Harfe 935/5C,
 12. Florentyna SK s.r.o. z siedzibą w Hlohovec 92-001, Pribinova 28.